Vaši starostni mejniki

Za vas smo pripravili pregled starostnih mejnikov, da ne zamudite ključnih rokov veljavnosti! Preverite, kdaj vam pripadata brezplačna mestna in medkrajevna vozovnica, kdaj morate podaljšati vozniško dovoljenje in do kdaj vam velja osebna izkaznica in zdravstvena kartica.

Delite objavo

Za vas smo pripravili pregled starostnih mejnikov, da ne zamudite ključnih rokov veljavnosti!

Preverite, kdaj vam pripadata brezplačna mestna in medkrajevna vozovnica, kdaj morate podaljšati vozniško dovoljenje in do kdaj vam velja osebna izkaznica in zdravstvena kartica.

Brezplačna mestna in medkrajevna vozovnica

Z javnim mestnim avtobusom se lahko v Ljubljani in Mariboru brezplačno vozijo upokojenci, invalidi, vojni veterani in starejši od 65 let. S 1. junijem 2022 pa se je brezplačni mestni avtobus za upokojence razširil na dodatnih pet občin: Celje, Kranj, Koper, Krško in Novo mesto. Več informacij tukaj.

Upokojenci, vojni veterani in osebe starejše od 65 let imajo možnost prav tako izkoristiti brezplačno letno vozovnico za medkrajevni potniški promet.

Več informacij tukaj.

Pri vseh je pogoj, da nimajo sklenjenega delovnega razmerja in prijavljene dejavnosti, kot so denimo samostojni podjetniki. Vozovnica ni prenosljiva.

Vozniško dovoljenje

Podaljšanje vozniškega dovoljenja po 70. letu starosti

Po dopolnjeni starosti 70 let se vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo petih let. Prav tako se po 70.  letu zahteva zdravniško spričevalo, da je oseba telesno in duševno zmožna za vožnjo motornega vozila določene kategorije.

Dodatni stroški za podaljšanje vozniškega dovoljenja po 80. letu starosti

Zakon o voznikih določa, da se od dopolnjenega 80. leta starosti veljavnost vozniškega dovoljenja lahko podaljša, ko voznik predloži zdravniško spričevalo, iz katerega je razvidna telesna in duševna zmožnost za vožnjo vozila določene kategorije. Zdravniško spričevalo v skladu z ugotovljenimi psihofizičnimi sposobnostmi voznika določa tudi datum naslednjega zdravniškega pregleda.

Vlogi za podaljšanje vozniškega dovoljenja je potrebno predložiti:

  • dosedanje vozniško dovoljenje
  • zdravniško spričevalo o opravljenem zdravstvenem pregledu
  • ustrezno fotografijo
  • osebni dokument

Veljavnost osebnih dokumentov – osebna izkaznica

Pregled tega, kako dolga je veljavnost osebnih dokumentov začenjamo z osebnimi izkaznicami. Ta je obvezna za vse polnoletne državljane s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki nimajo drugega osebnega dokumenta s fotografijo, ki ga je izdal državni organ. Z osebno izkaznico se izkaže identiteta in državljanstvo. Z njo pa lahko potujemo v določene države.

Od konca marca 2022 se v Sloveniji izdajajo biometrične osebne izkaznice. Veljavnost osebnih izkaznic se razlikuje glede na starost oz. okoliščine. Osebne izkaznice imajo tako različno dobo veljavnosti:

Osebne izkaznice imajo različno dobo veljavnosti:

  • 10 let, če je državljan star od 18 do 70 let,
  • trajno, če je državljan star 70 ali več let,
  • 3 leta, če je otrok mlajši od 3 let,
  • 5 let, če je otrok star od 3 do 18 let,

1 leto, če ste v obdobju 5 let pred vložitvijo vloge izgubili, pogrešili ali sta vam bili ukradeni dve ali več osebni izkaznici oziroma ste državljan z začasnim prebivališčem v postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča,

1 leto, če ima osebna izkaznica oznako prepovedi prehoda državne meje ter v primeru, če zaradi zdravstvenih razlogov, ki so začasni, posamezniku ni mogoče odvzeti prstnih odtisov.

Več informacij tukaj.

Veljavnost zdravstvene kartice

Kartica zdravstvenega zavarovanja je javna listina in identifikacijski dokument zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Izdajatelj kartice je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kartice, izdane pred letom 2008, imajo neomejeno veljavnost, saj uporabljajo varnostni mehanizem, ki nima časovne omejitve.

Naslednji dve generaciji – drugo so izdajali med letoma 2008 in 2015, tretjo pa po letu 2015 – pa uporabljata varnostne mehanizme, ki temeljijo na digitalnih potrdilih, katerih uporabnost je omejena na deset let.

Kako ugotovimo veljavnost kartice?

Nove kartice, izdane od 22. oktobra 2018, imajo na prvi strani izpisan datum veljavnosti, medtem ko ga starejše nimajo. Starost kartic lahko zato zavarovane osebe preverijo v ZZZS Službi za poslovanje s karticami na tel. št. 01/30 77 466 ali pri območnih enotah in izpostavah ZZZS.

Za dodatna pojasnila lahko pišete tudi na elektronski naslov [email protected].

Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice in ostanite na tekočem

Več novic

Pridruži se nam na spletni platformi

Digitalno je enostavno

Skip to content